Kontakt

Údaje o občianskom združení:

Obchodný názov:        Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
Miesto podnikania:     Námestie mieru 1 (Švábska 27)
                                          080 01 Prešov

IČO:   37 789 147
DIČ:   2021636353
IČ DPH:   

Vedenie:
Pavol Fecenko – vedúci súboru
+421 940 98 98 09
dubrava.fs@gmail.com

Krojovňa:
Juliána Jenčová – krojárka +421 905 714 543

Sociálne siete:

Môžete nám zanechať správu

7 + 2 =