Kontakt

Údaje o občianskom združení:

Obchodný názov:        Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
Miesto podnikania:     Námestie mieru 1 (Švábska 1)
                                          080 01 Prešov

IČO:   37 789 147
DIČ:   2021636353
IČ DPH:   

Vedenie:
Pavol Fecenko – vedúci súboru 
+421 948 445 453
dubrava.fs@gmail.com

Krojovňa:
Juliána Jenčová – krojárka +421 905 714 543
Branislav Bednár – krojár +421 918 038 307

Sociálne siete:

Môžete nám zanechať správu

4 + 3 =