História

História súboru

V januári v roku 1979 vznikol Folklórny súbor Dúbrava. Za vznikom súboru je potrebné hľadať osobnosť Štefana Jalča, ktorý nielen súbor založil, ale stal sa aj prvým umeleckým vedúcim a 10. decembra sa uskutočnilo prvé celovečerné vystúpenie.

V rokoch 1985 a 1990 do funkcie umeleckého vedúceho a tanečného pedagóga nastúpil tanečník a choreograf Ján Sekerák, ktorý pozdvihol úroveň a rozšíril členskú základňu súboru (až sedemdesiat členov od 15 do 70 rokov). Potom sa funkcie ujal tanečník Peter Kopčík (v rokoch 1990 a 1998), ktorý sa zaslúžil o zorganizovanie viacerých zahraničných zájazdov a o účasť na viacerých významných slovenských festivaloch.

V roku 1992 vydal FS Dúbrava magnetofónovú kazetu „Ozivaj še hlaše“. Ďalšie roky sú poznačené častými výmenami umeleckých vedúcich, ako aj zlou finančnou situáciou súboru. V roku 1998 bol dočasným umeleckým vedúcim primáš Ján Štovka, ktorý pozdvihol úroveň hudobnej (až 16 členov) a speváckej zložky. V roku 1999 do funkcie nastúpil bývali tanečník Jaroslav Biro a v roku 2000 znova Ján Štovka, ktorý výraznou mierou prispel k vydaniu prvého „CD Špivajme dzifčata“, z ktorého nahrávka „Či to Vám mamičko“ získala v roku 2001 cenu GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU v kategórii B.

Od roku 2003 bol umeleckým vedúcim tanečník Anton Triščík. Súbor sa v roku 2005 predstavil s novým programom „Co še stalo v našej karčme“, s ktorým získal 1. miesto na II. Medzinárodnom festivale slovanskej kultúry Slavjansk 2005 v Ruskom Slavjansk na Kubani. Od septembra 2006 sa stal vedúcim súboru Michal Pindeš.

Zájazdy súboru

Počas svojho viac ako 35 ročného pôsobenia sa náš súbor zúčastnil mnohých zahraničných zájazdov.

 • Zájazd

  Francúzsko (Domfront)

 • Zájazd

  Lotyšsko (Baltinava)

 • Zájazd

  Holandsko (Warffum)

 • Zájazd

  Taliansko (Sardínia)

 • Zájazd

  Česká republika (Červený Kostelec)

 • Zájazd

  Poľsko (Albigowa), Bosna a Hercegovina (Derventa), Belgicko (Leuven)

 • Zájazd

  Poľsko (Albigowa), Francúzsko (Etaples)

 • Zájazd

  Egypt (Ismailia), Poľsko

 • Zájazd

  Francúzsko (Dax), Česko (Praha), Poľsko

 • Zájazd

  Španielsko (Ronda), Poľsko

 • Zájazd

  Nemecko, Poľsko

 • Zájazd

  Česko (Praha, Brno), Belgicko, Fracúzsko, Rumunsko, Poľsko

 • Zájazd

  Rusko, Maďarsko, Poľsko (Ždinia, Lacko)

 • Zájazd

  Turecko, Poľsko

 • Zájazd

  Česko, Maďarsko

 • Zájazd

  UAE, Česko

 • Zájazd

  Cyprus, Česko

 • Zájazd

  Juhoslávia, Česko (Praha, Brno)

 • Zájazd

  Maďarsko, Česko (Rožnov pod Radhoštem, Praha)

 • Zájazd

  Taliansko

 • Zájazd

  Egypt

 • Zájazd

  Izrael

 • Zájazd

  Luxembursko, Nemecko

 • Zájazd

  Francúzsko, Portugalsko

 • Zájazd

  Holandsko, Maďarsko

 • Zájazd

  Turecko

 • Zájazd

  Bulharsko