História

Súčasnosť

V roku 2013 sa stal vedúcim súboru Pavol Fecenko, bývalý tanečník folklórneho súboru Makovica. Súbor preberal v období generačnej výmeny, ktorá sa podpísala na množstve členov v súbore. To však jeho ani ostatných členov neodradilo od práce a po niekoľkých úspešných konkurzoch a príchode technicky vyspelých tanečníkov z DFS Dúbravienka začala Dúbrava naberať nového ducha. Súbor za začal zúčastňovať popredných folklórnych festivalov ako napríklad Hornotoryský FF, Kapušianske folklórne dni, Šarišské slávnosti piesní a tancov, FF Topľanskej doliny, Slávnosti kultúry rusínov-ukrajincov Slovenska a iných.

Súbor vďaka iniciatívnym členom začal aj s angažovaním sa v rámci spoločenských udalostí. Už tradičným je dnes Reprezentačný ples Folklórneho súboru Dúbrava, Kvapka krvi alebo najnovší projekt Folklórne leto s Dúbravou.

V roku 2019 vznikol pri príležitosti 40. výročia založenia celovečerný program s názvom Črepy osudu, na tvorbe ktorého sa podieľali profesionálni choreografi a tvorcovia. 8. a 9.11.2020 bol tento výročný program odpremierovaný na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Počas príprav výročného programu boli vytvorené nové choreografie, hudobné úpravy, no taktiež sa podarilo obnoviť a rozšíriť veľkú čast krojovne a zaobstarať nové hudbné nástroje.

2003 - 2010

Od roku 2003 bol umeleckým vedúcim tanečník Anton Triščík. Súbor sa v roku 2005 predstavil s novým programom „Co še stalo v našej karčme“, s ktorým získal 1. miesto na II. Medzinárodnom festivale slovanskej kultúry Slavjansk 2005 v Ruskom Slavjansk na Kubani. Od septembra 2006 sa stal vedúcim súboru Michal Pindeš.

1990 - 2000

V roku 1992 vydal FS Dúbrava magnetofónovú kazetu „Ozivaj še hlaše“. Ďalšie roky sú poznačené častými výmenami umeleckých vedúcich, ako aj zlou finančnou situáciou súboru. V roku 1998 bol dočasným umeleckým vedúcim primáš Ján Štovka, ktorý pozdvihol úroveň hudobnej (až 16 členov) a speváckej zložky. V roku 1999 do funkcie nastúpil bývali tanečník Jaroslav Biro a v roku 2000 znova Ján Štovka, ktorý výraznou mierou prispel k vydaniu prvého „CD Špivajme dzifčata“, z ktorého nahrávka „Či to Vám mamičko“ získala v roku 2001 cenu GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU v kategórii B.

1980 - 1990

V rokoch 1985 a 1990 do funkcie umeleckého vedúceho a tanečného pedagóga nastúpil tanečník a choreograf Ján Sekerák, ktorý pozdvihol úroveň a rozšíril členskú základňu súboru (až sedemdesiat členov od 15 do 70 rokov). Potom sa funkcie ujal tanečník Peter Kopčík (v rokoch 1990 a 1998), ktorý sa zaslúžil o zorganizovanie viacerých zahraničných zájazdov a o účasť na viacerých významných slovenských festivaloch

1979

V januári v roku 1979 vznikol Folklórny súbor Dúbrava. Za vznikom súboru je potrebné hľadať osobnosť Štefana Jalča, ktorý nielen súbor založil, ale stal sa aj prvým umeleckým vedúcim a 10. decembra sa uskutočnilo prvé celovečerné vystúpenie.